InstitucionalCiutadansProfessionals
Plana d'inici SSIBE Mapa Web de navegació contacte Accés Restringit
professional
  INSTITUCIONAL
  CIUTADANS
  PROFESSIONALS
Gestió del coneixement - Formació  
Activitat Científica  
Publicacions científiques  
Presentació de projectes  
Memòries  
Reglament intern  
Enllaços  
Borsa de treball  
  NOTÍCIES

 
 
 
 

borsa de treball

Activitat Científica

Accés a l'espai institucional de RECERCA

Com a organització sanitària que som, a Serveis de Salut Integrats ens pertoca garantir i millorar el nivell de salut individual i col·lectiva de la població que tenim assignada i/o que ens demanda atenció.

Per fer-ho, proporcionem una atenció integral, actuant sobre el continu salut-malaltia a quatre nivells: promoció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència a la malaltia i rehabilitació.

Per tal que aquestes funcions assistencials, que actuen directament sobre la població, siguin adequades, efectives, segures i eficients, els serveis de salut han de desenvolupar també altres funcions complementàries, com la formació, la docència i la recerca.

En els centres de la nostra organització sempre hi ha hagut professionals que, individualment o en equip, han realitzat activitats de recerca i de comunicació científica. D’altra banda, cada dia hi ha més entitats interessades a promoure estudis, sobre tot assajos de medicaments, però també d’altres àmbits.

I és evident que, sobretot, aquests tipus d’estudis tenen una sèrie d’implicacions ètiques, jurídiques i econòmiques que trascendeixen més enllà dels professionals que hi participen, i a les quals l’organització no pot ser aliena.

Tots aquests i altres aspectes els regula el Comitè de Recerca Clínica, creat l'any 2002, que es constituí com a òrgan de participació, debat i consens, que actua com a assessor de la Direcció de l’entitat i col·labora amb la Direcció d’Avaluació, Informació i Recerca en les activitats de promoció i seguiment de la recerca.

Té com a missió fonamental estimular, adequar i canalitzar la recerca que es realitzi als centres de la Fundació M.Costa-Hospital de Palamós i el Consorci Assistencial del Baix Empordà (CABE), tant si es tracta d’assaigs clínics com de qualsevol altra línia d’investigació i, en particular, si comporta la mobilització significativa de recursos, a més de la dedicació pròpia de l’investigador principal i col·laboradors. Les funcions de l’àmbit de la recerca en què participa específicament són les següents:

  1. Promoure la recerca en l’àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i proposar el desenvolupament de línies d’investigació prioritàries.
  2. Avaluar i, si s’escau, aprovar els projectes d’estudis de recerca a desenvolupar en l’àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, tant si són per iniciativa dels seus propis professionals com si són promoguts per una entitat externa.
  3. Efectuar la validació prèvia a la sol·licitud d’avaluació per part del Comitè d’Ètica i d’Investigació Clínica (CEIC) que ens tutela, dels assaigs clínics (segons definició del Reial Decret 561/93) que es proposin fer en l’àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  4. Aprovar el pressupost dels assaigs clínics i altres estudis que comportin la mobilització significativa de recursos, i determinar el repartiment de les aportacions econòmiques dels promotors externs, d’acord amb els criteris definits en aquest reglament.
  5. Censar, classificar i fer el seguiment dels diferents protocols d’investigació desenvolupats .en l’àmbit de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  6. Supervisar, censar i classificar les publicacions científiques realitzades pels professionals de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
  7. Facilitar informació actualitzada sobre beques, premis i ajuts relacionats amb la recerca, i promoure’n el seu accés.
  8. Informar i validar les sol·licituds de subvencions econòmiques per a la recerca en què hi figuri el nom de Fundació M.Costa, Hospital de Palamós, Consorci Assistencial del Baix Empordà o Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
  9. Supervisar el fons econòmic de recerca, constituït per les aportacions de promotors externs, subvencions i altres aportacions i proposar a la Direcció de l’entitat la utilització del remanent que pugui restar un cop deduïdes les despeses generades pels projectes de recerca.
 
2018 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - C/Hospital n17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós | Valid XHTML 1.0 | Política de cookies