InstitucionalCiutadansProfessionals
Plana d'inici SSIBE Mapa Web de navegació contacte Accés Restringit
ciutadans
  INSTITUCIONAL
  CIUTADANS
Activitats de promoció de la salut  
Consells de Salut  
Demanar hora  
Telèfons d'interès  
Informació ingrés hospital  
Unitat d'atenció al ciutadà  
Suggeriments, agraïments i queixes  
Drets i Deures  
Consentiment informat  
Voluntats anticipades  
Protecció de dades  
Programa Voluntariat Social  
PREVENCIÓ I PROMOCIÓ DE LA SALUT  
PROGRAMA SALUT I ESCOLA  
Preguntes més freqüents  
Enllaços d'interès  
  PROFESSIONALS
  NOTÍCIES

Des d'aquí pots accedir a la teva ABS, hospital o residència assistida
 
Des d'aquest accés ràpid pots accedir als consultoris.
 
especialitats
Aquí trobaràs informació sobre les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Drets i Deures

Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en Relació amb la Salut i l'Atenció Sanitària
Font: Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya. octubre 2015

La nova Carta de drets i deures aprovada el 2015 actualitza la carta de 2001, d’acord amb els canvis socials i ètics i els avenços mèdics i tecnològics. Així mateix, la nova Carta promou una ciutadania més activa, més autònoma i més coresponsable amb la seva pròpia salut.

Durant l’elaboració s’ha comptat amb la participació de professionals, centres sanitaris, entitats i col·lectius socials representatius de l’àmbit de la salut i s’ha aconseguit un nou text amb el màxim de consens.

Els prop de cent drets i deures que recull la Carta s’agrupen en els deu àmbits següents.

1. Equitat i no-discriminació de les persones

Tenim dret a...

Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.

I tenim el deure de...

Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

Tenim dret a...

Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.

I tenim el deure de...

Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

3. Accés al sistema sanitari

Tenim dret a...

Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.

I tenim el deure de...

Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

4. Intimitat i confidencialitat

Tenim dret a...

Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.

I tenim el deure de...

Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

5. Autonomia i presa de decisions

Tenim dret a...

Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.

I tenim el deure de...

Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

Tenim dret a...

Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.

I tenim el deure de...

Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

7. Qualitat i seguretat del sistema

Tenim dret a...

Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.

I tenim el deure de...

Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

8. Constitució genètica de la persona

Tenim dret a...

La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

9. Investigació i experimentació

Tenim dret a...

Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.

I tenim el deure de...

Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

10. Participació

Tenim dret a...

Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.

I tenim el deure de...

Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.

Podeu accedir al text íntegre del document al Canal Salut.

  
2018 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - C/Hospital n17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós | Valid XHTML 1.0 | Política de cookies