Docència Accés Restringit Home

Normativa i procediments

Recerca i Docència > Recerca > Normativa i procediments> Ajuts a residents de les UUDD de SSIBE per a la presentació de treballs de recerca a congressos (procediment)

Ajuts a residents de les UUDD de SSIBE per a la presentació de treballs de recerca a congressos (procediment)

El Pla Docent de formació especialitzada de postgrau de les UUDD de SSIBE preveu la presentació de comunicacions científiques a congressos. L’assistència als congressos implica despeses diverses a part de la inscripció que no són cobertes pel pressupost de formació externa assignat a les UUDD.

El Comitè de Recerca de SSIBE té entre les seves finalitats el foment de les activitats de recerca a la nostra entitat, i gestiona el Fons de Recerca destinat a finançar-les quan es consideri apropiat i sigui assumible. Els treballs de recerca dels professionals en formació especialitzada de postgrau es considera que mereixen especial atenció, amb visió de futur i atès l’efecte dinamitzador que tenen en tot el col·lectiu de professionals relacionats en general.

Per aquest motiu, és voluntat del Comitè de Recerca, proporcionar un incentiu econòmic que estimuli la realització de treballs de recerca i ajudi a la seva presentació en reunions científiques que tinguin un mínim impacte.

Requisits per optar als ajuts:

Imports dels ajuts:

a) Congressos estatals i internacionals:
                        Comunicació oral: 200€
                        Pòster: 100€
b) Congressos d’àmbit català:
                        Comunicació oral: 100€
                        Pòster: 50€
c) Activitats de l'àmbit de la Regió sanitària Girona:
                        Comunicació oral: 50€
                        Pòster: 25€

Es concedirà un ajut per comunicació, prioritàriament al/la resident que faci la presentació, o alternativament al que sigui primer autor i assisteixi a l'activitat.

Més informació a: recerca@ssibe.cat


OMPLIU AQUEST FORMULARI. Tots els camps són obligatoris


 Autor 1 Autor 2 Autor 3 Autor 4 Autor 5 Autor 6 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós