Docència Accés Restringit Home

Normativa i procediments

Recerca i Docència > Recerca > Normativa i procediments> Informació per a promotors externs

Informació per a promotors externs

La normativa interna de la nostra entitat estableix que per la participació en qualsevol estudi de recerca cal l'aprovació del nostre Comitè de Recerca (es tracta d'un Comitè de Recerca intern que es reuneix mensualment -el segon dimarts de cada mes- i que actua com a organisme assessor de la Direcció i de suport als investigadors; no és un CEIC oficial).

Per a l'avaluació del Comitè, cal fer arribar tota la documentació del projecte una setmana abans de la seva celebració.

Més informació:
 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós