Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)> Morbiditat poblacional i despesa sanitària> Projectes

Projectes

Consten els projectes tant els propis sense finançament com els finançats en convocatòries competitives.Riesgo y variables asociadas a la mortalidad tras el diagnóstico de demencia en población general
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Investigador principal:
Josep Garre (IAS)
Investigadors col·laboradors: Rosa de Eugenio, Inma Sánchez (SSIBE), + altres de IAS i ICS
Promotor:
IAS
Estat: iniciat 2015, en curs

Obtención de la esperanza de vida y descomposición por estados de salud a partir de información disponible sobre mortalidad, morbilidad atendida y consumo de recursos sanitarios
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2015 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea.
Investigador principal: Marc Carreras (SSIBE)
Investigadors col·laboradors: Rosa Gispert, Pere Ibern, J Coderch, M Cols, Inma Sànchez
Promotor: SSIBE
Estat: iniciat setembre 2015, en curs

Efectividad e impacto económico de un programa de atención proactiva a pacientes crónicos complejos identificados mediante un modelo predictivo basado en la morbilidad (ATENPRO)
Finançament: Instituto de Salud Carlos III, convocatoria 2012 de ayudas del Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud; cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea. Proyecto PI12/01355.
Investigadors: Jordi Coderch, Pere Ibern, Marc Pérez, Elvira Sánchez, Marc Carreras, Inmaculada Sánchez, Martí Pàmies, Xavier Pérez. 
Estat: iniciat gener 2013; tancat 2015.

Seguiment i avaluació de l’efectivitat i eficiència en Atenció Primària, mitjançant un model ajustat per la morbiditat poblacional atesa.
Finançament:  no finançat.
Investigadors: Xavier Pérez, Josep Maria Grego*, Jordi Coderch, José Maria Inoriza, Joan Manuel Sánchez*, Albert Domingo*, Marc Carreras, Vicenç Mayor*.
*Mutua de Terrassa.
Estat: iniciat setembre 2011; en curs.

Anàlisi de la població diabètica d’una comarca: perfil de morbiditat, consums per al tractament i autocontrol, complicacions i grau de control.
Finançament:  Roche Diagnòstics.
Investigadors  José Maria Inoriza (IP), Jordi Coderch, Marc Carreras, Inma Sánchez.
Estat: iniciat setembre 2011; tancat gener 2012. 

Assaig clínic controlat, per avaluar l’efectivitat d’un programa d’atenció proactiva a pacients crònics complexes, en els casos identificats mitjançant un model predictiu basat en la morbiditat.
Finançament:  no finançat.
Investigadors  Jordi Coderch (IP),  Xavier Pérez, José Maria Inoriza , Marc Pérez, Inma Sánchez.
Estat: iniciat  desembre 2010; en curs.

PI06/90638- Evaluación de sistemas de clasificación de pacientes en ámbito poblacional en una organización sanitaria integrada.
Finançament:  Instituto de Salud Carlos III, Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud, para la realización de estudios de investigaciones sobre evaluación de tecnologías sanitarias e investigación en servicios de salud en el marco del Plan Nacional I + D + I 2004-2007.
Durada: 2007 - 2008.
Investigadors: José María Inoriza Belzunce (IP),  Jordi Coderch de Lassaletta, Pere Ibern Regàs, Marc Carreras Pijuan, Josep Maria Lisbona Ginesta, Josep Vilà, Manual Garcia Goñi, Elvira Sánchez González.

128/01/2004- Classificació de pacients en una organització sanitària integrada. Utilitat dels Clinical Risk Groups (CRG).
Finançament:  Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques de Catalunya, convocatoria de projectes de recerca en serveis sanitaris (DOGC núm. 4214, de 8 de setembre de 2004). Resolució SLT/743/2005, de 4 de març, de concessió de subvencions per a la realització de projectes de recerca clínica i en serveis sanitaris (DOGC núm. 4347 - 21/03/2005).
Durada: 2005 - 2007.
Investigadors: José María Inoriza Belzunce (IP),  Jordi Coderch de Lassaletta, Pere Ibern Regàs, Elena Gias, Josep Maria Lisbona Ginesta, Josep Vilà, Laura Vall-llosera.

 

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós