Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)> Integració i continuïtat assistencial

Integració i continuïtat assistencial

Investigadors:
- IP: Jordi Coderch de Lassaletta (DAiR) jcoderch@ssibe.cat
- Inma Sánchez Pérez (DAiR)
- Lola Bosch Badia (Unitat d’Atenció al Client)
i altres professionals que col·laboren ocasionalment en projectes concrets.

Antecedents:
La integració organitzativa i assistencial forma part de la pròpia naturalesa de la nostra entitat. Per això, sempre han estat objecte d’especial interès l’anàlisi dels models organitzatius integrats, i el seu impacte sobre la coordinació entre nivells i la continuïtat assistencial percebuda pels usuaris, els resultats de salut i l’eficiència global.

En ésser SSIBE una de les Organitzacions Sanitàries Integrades (OSI) pioneres en el nostre país, se’ns ha convidat sovint a exposar la nostra experiència, i hem estat objecte d’anàlisis externes, en que també hem participat com a coinvestigadors.

En aquesta línia, destaca la cooperació continuada amb el Servei d'Estudis i Prospectives en Politiques de Salut (SEPPS) del Consorci Sanitari i Social de Catalunya (CSC), com a membres del Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA). El GAIA ha estat reconegut per la Comissió Europea com a membre del seu "Grup d'Acció per Millorar la Integració Assistencial”, en el marc dels “Compromisos dels Plans d’Actuació de la Associació Europea per a la Innovació sobre un Envelliment Actiu i Saludable”.

Línies de treball:
- Model organitzatiu integrat
- Continuïtat assistencial i coordinació de processos
- Accessibilitat i equitat

Consulteu Projectes, Publicacions i Models d'utilitat.

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós