Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)> Integració i continuïtat assistencial> Models d'utilitat

Models d'utilitat

Cuestionario de Continuidad Asistencial entre niveles Asistenciales (CCAENA)

Copyright 2010 ©. M.Luisa Vázquez Navarrete i Marta B. Aller Hernández (Consorci de Salut i Social de Catalunya); Jordi Coderch de Lassaletta i Inma Sánchez Pérez (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, AIE); Manuel Ferran Mercadé (Institut Català de la Salut); Lluís Colomés Figuera (SAGESSA, Assistència Sanitària i Social, SA); Josep Ramon Llopart López (Badalona Serveis Assistencials, SA).
Barcelona, 2010.

S'autoritza la reproducció total o parcial de l'obra, sempre que se citi expressament als autors i titulars de l'obra.

Disponible a:
http://www.consorci.org/publicacions/cataleg-de-publicacions/instruments/questionari-ccaena

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicadores de coordinación asistencial entre niveles: documento de trabajo

Aller MB, Vázquez ML, Vargas H, Coderch J, Calero S, Llopart JR, Colomés Ll, Farré J, Cots F, Vargas I. Indicadores de coordinación asistencial entre niveles de atención. Documento de trabajo. Versión noviembre 2012. Barcelona. Consorci de Salut i Social de Catalunya; 2012.

Disponible a:
http://www.consorci.org/publicacions/cataleg-de-publicacions/instruments

 

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós