Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Efectivitat i Seguretat Farmacològica

Efectivitat i Seguretat Farmacològica

Referent: Montse Cols, Servei de Farmàcia (mcols@ssibe.cat)

Aquesta línia de recerca es refereix a l'àmbit dels estudis d'utilització de medicaments en qualsevol dels nivells assistencials (atenció primària, especialitzada i sociosanitaria), tenint especial interès els criteris d'eficàcia i seguretat. 

Per tant, inclou, entre d'altres, els següents aspectes: 

També s'inclouen en aquesta línia, els assajos clínics o estudis relacionats amb medicaments promoguts per la indústria en els quals hi col·labori algun professional de l'entitat, amb els requeriments previs d'avaluació i aprovació del Comitè de Recerca i del CEIC local.

 

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós