Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Efectivitat i Seguretat Farmacològica> Publicacions

Publicacions

Es facilita l'accés al web públic on està ubicada cada publicació.

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents complerts a través del Gestor Documental de la Intranet (accés restringit, actualment sols disponible des de l'entorn de treball SSIBE).

Mariona Nadal Llovera a, Montserrat Cols Jiménez b
aResponsable de Farmacia. Àmbit d’Atenció Primària Girona. Institut Català de la Salut. Girona. España
bAdjunta Servei de Farmàcia. Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Girona. España. Evidencias en anticoncepción. Formación médica continuada en atención primaria. FMC. 2014;21(4):228-38
http://www.fmc.es/es/evidencias-anticoncepcion/articulo/90300945/

Gorgas MQ, Páez F, Camós J, De Puig E, Jolonch P, Homs E, Shoenenberger JA, Codina C, Gómez-Arbonés J. Programa de atención farmacéutica integrada en pacientes con enfermedades crónicas. Farm Hosp. 2012; 36(4);229-239
http://www.sefh.es/fh/124_121v36n04pdf009.pdf

 

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós