Docència Accés Restringit Home

Comunicacions i publicacions

Recerca i Docència > Recerca > Comunicacions i publicacions> Informació d'accés general

Informació d'accés general

Qui no te accés a la intranet de SSIBE, pot consultar:

- A Memòries Recerca: relació detallada de les comunicacions i publicacions de cada any.

- A Línes de Recerca: selecció de publicacions d'interès de cada línia. 

Més informació:
 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós