Docència Accés Restringit Home

Jornades i Seminaris

Recerca i Docència > Recerca > Jornades i Seminaris> VI Jornada de Recerca del Baix Empordà - 26.04.2012> Articles presentats

Articles presentats

Els professionals de SSIBE poden accedir als documents complets a través del Gestor Documental de la Intranet. (Accés restringit, actualment sols disponible des de l'entorn de treball SSIBE) 

Any 2010

1.  Carreras M, Ibern P, Coderch J, Inoriza JM. Anàlisi de costos per pacient en una organització sanitària integrada. En: Fulls econòmics del sistema sanitari (Número 39). Barcelona: Servei Català de la Salut; 2010. p. 28-37.

2.  Turró Arbat M, Manresa Traguany M, Loaisa Dalmau N, Vila Vidal D. Actualització en la mesura de la pressió arterial. Pols a pols 2010;53:24-30.

3.  Study Group on Death Rates at High CD4 Count in Antiretroviral Naive Patients. Death rates in HIV-positive antiretroviral-naive patients with CD4 count greater than 350 cells per µL in Europe and North America: a pooled cohort observational study. The Lancet 2010; 376: 340-5.

4.  Inoriza JM, Carreras M, Lisbona JM, Sánchez E, Coderch J, Ibern P. La despesa sanitària poblacional segons la morbiditat atesa. En: Estudis d’Economia de la Salut (Volum III). Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació; 2010. p. 35-99. CONFIRMACIO DE PAG

5.  Vicedo Madrazo EM, Monje Beltrán ML, Llobet Roma M, Martín-Urda Diez-Canseco A,  Marqueta Sánchez JM. Actinomicosis pélvica en una paciente sin relaciones sexuales previas. Prog Obstet Ginecol.2010;53:209-11

6.  Prat González I, Fuentes i Pumarola C, Bertran Noguer C, Ballester Ferrando D, Juvinyà Canal D, Vila Vidal D. Menos dolor en la punción de un catéter venoso periférico. Una revisión bibliográfica en población adulta. Revista de enfermeria ROL 2010;33(6): 423-42

7.  Letelier MJ, Aller MB, Henao D, Sánchez-Pérez I, Vargas Lorenzo I, Coderch de Lassaletta J, Llopart JR, Ferran M, Colomés Ll, Vázquez Navarrete ML. Diseño y validación de un cuestionario para medir la continuidad asistencial entre niveles desde la perspectiva del usuario: CCAENA. Gac Sanit. 2010;x(x):xxx-xxx. Gac Sanit.2010;24(4):339–346

8.  Aller Hernández MB, Vargas Lorenzo I, Sánchez-Pérez I, Henao Martínez D, Coderch de Lassaletta J, Llopart López JR, Ferran Mercadé M, Colomés Figuera Ll, Vázquez Navarrete ML. La continuidad asistencial entre niveles percibida por usuarios del sistema de salud en Cataluña. Rev Esp Salud Pública. 2010;84(4):371-387.

9.  Oliu G, Nogué S, Miró O. Intoxicación por monóxido de carbono: claves fisiopatológicas para un buen tratamiento. Emergencias 2010;22:451-9.

Any 2011

10.  Prat-González I, Juvinyà-Canal D, Sánchez-Pérez I. Estrategia para aumentar el cribado de los factores de riesgo cardiovascular en la población joven. Enferm Clin. 2011;21(1):3-11 

11.  Fontcuberta L, García Ana M, Delclòs J, Domínguez G. Archivos 2010: tradición y renovación. Arch Prev Riesgos Labor 2011;14(1):8-11.

12.  Carreras M, García-Goñi M, Ibern P, Coderch J, Vall-Llosera L, Inoriza JM. Estimates of patient costs related with population morbidity: can indirect costs affect the results? Eur J Health Econ (2011) 12:289–295

13.  Garrabou G, Inoriza JM, Morén C, Oliu G, Miró Ò, Martí MJ, Cardellanch F. Mitochondrial injury in human acute carbon monoxide poisoning: the effect of oxygen treatment. Journal of Environmental Science an Health, Part C, 29 :32-51, 2011

14.  Garrabou G, Inoriza JM, Morén C, Oliu G, Miró Ò, Martí MJ, Cardellach F. Hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poisoning. Intensive Care Med, DOI 10.1007/s00134-011-2262-9, 2011

15.  Prat-González I, Ibáñez-Jiménez A, Fernánez-Escofet E. Què coneix la població jove de la infermera d’Atenció Primària? Pols a pols 2011;56:24-28

16.  Anabel Romero, Omar Sued, Teresa Puig, Anna Esteve, Tomàs Pumarola, Jordi Margall, Pere Domingo, Aurora Casanova, Elena Ferrer, Estrella Caballero, Esteve Ribera, Joan Farré, Teresa Puig, M. José Amengual, Gemma Navarro, Josep M. Prat, Àngels Masabeu, Josep M. Simó, Carlos A. Villaverde, Pilar Barrufet, M. Goretti Sauca, Xavier Ortin, Amat Ortí, Rosa Navarro, Josep M. Euras, Josep Vilaró, M. Carme Villà, Santiago Montull, Conrad Vilanova, Ferran Pujol, Olga Díaz, Jose M. Miród,, the AERI study Group. Prevalence of Transmitted Antiretroviral Resistance and Distribution of HIV-1 Subtypes Among Patients with Recent Infection in Catalonia (Spain) between 2003 and 2005. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(7):482–489.  FI=1,656

17.  Asensio A, Alvarez-Espejo T, Fernandez-Crehuet J, Ramos A, Vaque-Rafart J, Bishopberger C, Hernandez Navarrete MJ, Calbo-Torrecillas F, Campayo J, Canton R, on behalf of the Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales en Espana (EPINE) Working Group (*). Trends in yearly prevalence of third-generation cephalosporin and fluoroquinolone resistant Enterobacteriaceae infections and antimicrobial use in Spanish hospitals, Spain, 1999 to 2010.(inc. Teresa Aliu Bou).

18.  Parals Suñé, Núria; Sánchez Sánchez, Irene; Jacas Vidal, Mª Teresa. Lesions nodulars a la pell de les extremitats en pacient immigrant. Butlletí (2010) Vol. 28: Iss. 2, Article 1.

19.  Inoriza JM, Sanchez I, Carreras M, Perez-Berruezo X, Coderch J, Ibern P. Identificació i predicció del risc segons la morbiditat atesa al Baix Empordà.  En Estudis d’Economia de la Salut, IV. Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris. Barcelona, 2011.


 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós