Recerca Docència Accés Restringit Home

Recerca i Docència > Pla estratègic 2014-2017

Pla estratègic 2014-2017

El Pla Estratègic 2014-2017 dóna continuïtat a la feina feta fins ara, i ens permet pensar en el futur i enfocar la missió de la nostra organització, la prestació de serveis de qualitat en l’àmbit de la salut i la dependència, al Baix Empordà, d’acord amb un model d’atenció integrat i orientat al ciutadà.

El nou pla estratègic ens presenta d’una manera efectiva el rumb que hem de seguir durant els propers anys en què l’enfocament estratègic és mantenir el model d'integració i qualitat assistencial, garantint l'equilibri pressupostari afrontant la incertesa de l'entorn.

Aquest Pla, que integra les principals fites i polítiques de l’organització, s’ha obtingut gràcies al treball conjunt dels professionals de l’entitat, les associacions i els Òrgans de Govern.

S’estableixen, per als propers 4 anys, 10 línies estratègiques que han de permetre a la nostra organització adaptar-se als nous reptes que planteja el futur.

Aquesta estratègia s’ha de desplegar tenint com a marc de referència els valors de la nostra organització -respecte, equitat, compromís, rigor, flexibilitat, proximitat i innovació- i que han d’inspirar i regular la vida de l’organització i la nostra filosofia institucional, dirigida a oferir una atenció sanitària eficaç i amb la màxima qualitat.

 

M. Teresa Ferrés i Àvila
Presidenta dels Òrgans de Govern de Serveis de Salut Integrats Baix Empordà


Més informació:
 

 

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós