Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)

Grup de Recerca en Serveis Sanitaris i Resultats en Salut (GRESSIRES)

Referent: Marc Carreras - mcarreras@ssibe.cat
o       Morbiditat poblacional i despesa sanitària (José Mª Inoriza - jminoriza@ssibe.cat)
o       Integració i continuïtat assistencial (Jordi Coderch - jcoderch@ssibe.cat)

El GRESSIRES aglutina professionals de diferents unitats de SSIBE, i alguns col·laboradors externs, que des dels començaments de la primera dècada del segle XXI cooperen en projectes orientats a l’anàlisi de la utilització i costos dels serveis sanitaris, els factors que ho determinen i els seus resultats, amb especial èmfasi en l’efecte de la morbiditat poblacional i en l’àmbit organitzatiu integrat.

Es va constituir formalment i va ser acreditat al 2009, com a grup d'investigació emergent, per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya (convocatoria DOGC núm. 5265 – 25.11.2008; resolució 03.07.2009), amb el codi d’expedient 2009 SGR 1411, i els membres següents.

Professionals de SSIBE (servei actual):

- Coordinador: Marc Carreras Pijuan (Control de Gestió) mcarreras@ssibe.cat
- José Maria Inoriza Belzunce (DAIR, UMH)
- Jordi Coderch de Lassaletta (DAIR)
- Inma Sánchez Pérez (DAIR)
- Elvira Sánchez González (DAIR)
- Montserrat Rovira Ramos (DAIR)
- Josep Vilà Sans (Informática)

*DAIR: Departament d'avaluació, innovació i recerca
*UMH: Unitat de medicina hiperbàrica

Col·laboradors externs:
- Pere Ibern Regàs (CRES-Univ. Pompeu Fabra, Barcelona)

La seva activitat es concentra fonamentalment en dues línies de treball:
- morbiditat poblacional i despesa sanitària
- integració i continuïtat assistencial

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós