Docència Accés Restringit Home

Línies de Recerca

Recerca i Docència > Recerca > Línies de Recerca> Efectivitat i Seguretat Farmacològica> Projectes

Projectes

Consten els projectes que estan en curs i els finançats en convocatòries competitives.

Assaig clínic comparatiu, aleatoritzat i multicèntric per a valorar un programa d'atenció farmacèutica integrada davant un seguiment convencional en pacients amb patologia crònica (pacients amb ICC o MPOC).
Finançament: Societat Catalana de Farmàcia clínica.
Investigadors: Elisa Pascual Jiménez, Josefina Camós i Ramió.
Estat: Inicial el juny de 2007 i finalitzat el febrer de 2009.

 

   

Twitter

 

© 2011 - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà - c/ Hospital, 17-19 Edif. Fleming - 17230 Palamós